فرایند پذیرش مقاله‌ها

  • مقاله­‌های دریافت‌­شده نخست به­‌وسیله سردبیر (هیات تحریریه) جهت انطباق محتوای مقاله با اهداف نشریه مورد بررسی قرار می­‌گیرند. همچنین،
  • میزان هم‌پوشانی مطالب کنترل می­‌شود،
  • نشریه از بررسی و چاپ مقاله­‌های ترجمه­ شده معذور است.
  • بارگذاری فرم تعهد نویسنده(گان) و فرم تعارض منافع کنترل­ می­شود

تبصره 1: هیئت تحریریه در رد یا قبول و نیز ویرایش و تلخیص و اصلاح مقاله­‌ها آزاد است.

تبصره 2: مسئولیت مطالب هر مقاله بر عهده نویسنده(گان) است.

  • در صورت انطباق با معیارهای نشریه، به­ منظور ارزیابی برای 8 نفر از داوران صاحب نظر در موضوع مقاله به­ صورت بی­نام ارسال­ می‌شوند (انتخاب داوران بر عهده هیئت تحریریه خواهد ­بود).

تبصره 3: تمامی مقاله‌­های ارسالی در صورت تأیید یا رد مقاله در آرشیو نشریه نگهداری ­می­‌شود.

  • تصمیم نشریه مبنی بر پذیرش یا رد مقاله در مرحله اولیه ارزیابی، طی هفت روز کاری پس از ارسال مقاله، به آگاهی نویسنده(گان) می‌رسد.
  • هدف نشریه حاضر خاتمه روند بررسی و داوری مقاله طی 8 هفته پس از تصمیم برای ارسال مقاله جهت داوری می‌باشد؛ اگرچه ممکن است به‌­دلیل تأخیر در پاسخ داوران این مدت زمان تا 10 هفته به­‌طول انجامد.